22 stycznia zakończył się nabór wniosków do budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom wiele osób starszych usłyszało o budżecie, a część z nich postanowiło zgłosić własny pomysł. W rezultacie powstało 9 projektów! Trzy z nich dotyczą Śródmieścia, a sześć Woli. Na czym zależy seniorom? Co by chcieli zmienić w swojej okolicy? Tego dowiecie się z opisów projektów, które złożyli.


Projekty dotyczące Śródmieścia:


Naprawa alejek w parku Rydza – Śmigłego

  • Obszar: Śródmieście, Przywiśle,
  • Krótki opis projektu:

Park imienia Rydza Śmigłego to kompleks zieleni położony na skarpie wiślanej – jest to piękne, lecz niestety zaniedbane miejsce. Projekt zakłada przede wszystkim naprawę nawierzchni alejek parkowych – wyłożenie ich tłuczniem walcowanym. Co więcej chcemy, żeby zostały naprawione zepsute latarnie oraz połamane ławki.

Żeby nie zardzewieć… zajęcia ruchowe dla seniorów.

  • Obszar: Śródmieście, Muranów
  • Krótki opis projektu:

Projekt zakłada organizację całorocznego cyklu ćwiczeń dla seniorów – mieszkańców Muranowa. Zależy nam na takich zajęciach jak: taniec w kręgu, gimnastyka rehabilitacyjna, rozciąganie. Ćwiczenia będą dostosowane do możliwości uczestników i opracowane z uwzględnieniem ich schorzeń oraz poziomu aktywności. Poprowadzi je wykwalifikowany trener.

Wspólne miejsce

  • Obszar: Śródmieście Południowe
  • Krótki opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie miejsca przy ulicy Wspólnej, które będzie się składało z takich elementów jak:
– tablica ogłoszeniowa dla mieszkańców i Urzędu Dzielnicy,
– stojak na bezpłatną prasę.

Często różne ogłoszenia są umieszczane tylko w internecie, co sprawia, że seniorzy nie mogą się z nimi zapoznać. Dzięki temu projektowi osoby starsze będą miały lepszy dostęp do informacji z urzędu i z sąsiedztwa.