20 września wraz z Fundacją Stocznia, drugim realizatorem działań zleconych przez M. St. Warszawa w ramach konkursu „Aktywny senior w budżecie partycypacyjnym”, braliśmy udział w spotkaniu z Koordynatorem Budżetu Partycypacyjnego w dzielnicy Śródmieście, panem Mirosławem Pawłowskim, który będzie wspierał nasze działania.